Kandidati Veton Mustafi mbron temene masterit në Fakultetin Kulturë fizike dhe sport

4 Korrik 2018

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 11 Korrik  2018 (e mërkur) në ora 12:00 në Kolegjin AAB, Kandidati: Veton Mustafi mbron temën e masterit:

 

“Ndikimi i karakteristikave morfologjike dhe aftësive bazike- motorike ne realizimin e detyrave situacionale- në basketboll”

 

para komisionit:

 

Prof. Ass. Dr. Vildane  Jashari, kryetar

Prof. Ass. Dr. fatmir Pireva, mentor

Prof. Ass. Dr. Nazim Myrtaj, anëtar

Share: