Kandidatja Arjeta Rexhepi mbron temene masterit në Fakultetin Shkenca sociale

24 Shtator 2018

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 28 Shtator  2018 (e premte) në ora 15:00 në Kolegjin AAB, Kandidatja: Arjeta Rexhepi, mbron temën e masterit:

 

“Përfshirja e fëmijëve në shërbimet edukative parashkollore në komunën e Ferizajt – analizë në këndvështrimin gjithëpërfshirës”

 

para komisionit:

 

Prof.  Ass. Dr. Tringa Azizi, kryetar

Prof. Ass. Dr. Merita Shala, mentor

Prof. Ass. Dr. Rrustem Buzhala, anëtar

Share: