Kandidatja Gresa Krasniqi mbron temen e masterit në Fakultetin Ekonomik

4 Korrik 2018

Njoftohen të gjithë të interesuarit se më datën: 11/07/2018 (E Merkuë) në  ora: 12:00 në Kolegjin AAB, kandidatja Gresa Krasniqi mbron temën e masterit me titull:

“Marketingu direkt si funksion i rritjes së shitjeve në sektorin e Turizmit në Kosovë – Rast studimi – Eurokoha- Prishtinë”

      Mbrojtja bëhet para komisionit në përbërje prej:

      Dr.Sc.Jusuf Qarkaxhija, kryetar

      Prof.Ass.Dr.Ali Ismajli, mentor

      Dr.Sc.Shqiponja Nallbani, anëtar

Share: