Kandidatja Havë Qarri mbron temen e masterit në Fakultetin Ekonomik

24 Gusht 2018

Njoftohen të gjithë të interesuarit se më datën: 31/08/2018 (E Premte) në  ora: 11:00 në Kolegjin AAB, kandidatja Havë Qarri,  mbron temën e masterit me titull: “IRëndësia e aplikimit të parimeve të prokurimit publik në Kosovë”(rast studimi- niveli lokal)”

      Mbrojtja bëhet para komisionit në përbërje prej:

          Prof.Ass.Dr. Shaip Bytyqi,  kryetar

        Dr.Sc.Rrezarta Gashi, mentor

        Dr.Sc. Nazmi Iballi, anëtar

Share: