Kandidatja Lumnije Berisha mbron temene masterit në Fakultetin Komunikim masiv dhe gazetari

24 Shtator 2018

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 28 Shtator  2018 (e premte) në ora 17:00 në Kolegjin AAB, Kandidatja: Lumnije Berisha, mbron temën e masterit:

 

“Qasja e përsonave me afësi të kufizuara në institucionet publike”

 

para komisionit:

 

Prof.  Dr. Anton Berishaj, kryetar

Prof. Ass. Dr. Ramë Buja, mentor

Prof. Ass. Dr. Violeta Buza, anëtar

Share: