Kandidatja Lumnije Berisha mbron temene masterit në Fakultetin Komunikim masiv dhe gazetari

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me daten 28 Shtator  2018 (e premte) në ora 17:00 në Kolegjin AAB, Kandidatja: Lumnije Berisha, mbron temën e masterit:

 

“Qasja e përsonave me afësi të kufizuara në institucionet publike”

 

para komisionit:

 

Prof.  Dr. Anton Berishaj, kryetar

Prof. Ass. Dr. Ramë Buja, mentor

Prof. Ass. Dr. Violeta Buza, anëtar

INSTITUTI AAB
APLIKO