Kandidatja Valentina Duka mron temen e masterit në Fakultetin Ekonomik

20 Janar 2018

Njoftohen të gjithë të interesuarit se më datën: 27/01/2018 (E Shtunë) në  ora: 09:30 në Kolegjin AAB, kandidatja Valentina Duka, mbron temën e masterit me titull: “Menaxhimi i rrezikut në kompanitë e sigurimeve në Republikë e Kosovës”

      Mbrojtja bëhet para komisionit në përbërje prej:

        Prof. Ass. Dr. Shaip Bytyqi, kryetar

        Prof. Ass. Dr. Jusuf Fejza, mentor

        Prof. Ass. Dr. Ali Ismajli, anëtar

 

Share: