Mundesi per praktike ne rajon te Pejes dhe Prizren

2 Mars 2018
Ju njoftojme se Dekanati i Psikologjise ka nenshkruar marreveshje me organizatat “Jete e pavarur” dhe “Duart plot meshire”  ne Vitomirice, dhe “Caritas” ne Prizren. Si rezultat, se shpejti do te fillohet me ore praktike ne keto organizata. Ne keto organizata mund te aplikojne te gjithe studentet e psikologjise, viti II dhe III. Perparesi ne perzgjedhje kane studentet nga rajoni i Pejes dhe Prizrenit.
 
Per te aplikuar, plotesoni CV-ne e bashkangjitur. Afati i fundit per dorezim te CV-se eshte 9 mars, 2018, ora 14.00. CV-te gjysme te plotesuara nuk do te konsiderohen.

CV Shqip

Share: