Mundësi për praktikë

8 Dhjetor 2016

Të nderuar studentë,

Ju njoftoj që është shfaqur mundësia për mbajtje të punës praktike. Studentët e vitit II dhe III mund të aplikojnë. Momentalisht, studentët mund ta mbajnë praktikën në njërën nga organizatat vijuese: SOS Fshatrat, Labyrinth dhe Down Syndrome Kosova. 

Vetëm një numër i kufizuar i studentëve do të pranohen. Për këtë arsye, ju inkurajoj që të aplikoni duke plotësuar dokumentet e bashkangjitura: CV dhe Aplikacionin. Aplikacionet tuaja i dërgoni në email adresën: [email protected].

Afati i fundit për aplikim është 18 dhjetor 2016, ora 16.00. 

Kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen nëpërmjet emailit.

 

CV Shqip

 

Aplikacioni per pune praktike

Share: