Mundësia për punë praktike

13 Dhjetor 2017

Të nderuar studentë,

Ju njoftoj që është shfaqur mundësia për mbajtje të punës praktike. Studentët e vitit  III mund të aplikojnë. Momentalisht, studentët mund ta mbajnë praktikën në SOS Fshatrat dhe Labyrinth.  Vetëm një numër i kufizuar i studentëve do të pranohen. Për këtë arsye, ju inkurajoj që të aplikoni duke plotësuar dokumentet e bashkangjitura: CV dhe Aplikacionin. Aplikacionet tuaja i dërgoni në email adresën: [email protected]. Afati i fundit për aplikim është 23 dhjetor 2017, ora 16.00.  Kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen nëpërmjet emailit.  

Aplikacioni per pune praktike

CV ShqipAplikacioni per pune praktike

Share: