ndërrim ligjerate!

1 Dhjetor 2016

Te nderuar studentë

Ju njoftoj se ligjeratat diten e Shtunë me prof Mirvan Xhemaili do të fillojnë nga ora 10.45-12.15, pastaj do të filloni me prof Marika, lënda zgjedhore mbahet sipas orarit.

Share: