Njoftim për studentët pa shkëputje nga puna dt.12/11/2016

11 Nëntor 2016

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik, dega në Prishtinë, grupi pa shkëputje nga puna se të shtunën dt. 12/11/2016 sipas orarit të paraparë, lënda Procedura Civile (ora 12:45 – 14:15) do të zëvendësohet me lëndën E drejta e detyrimeve, prof. Muhamet Kelmendi. Ky ndryshim vlen vetëm për dt.12/11/2016, ndërkaq javën e ardhshme do të ju kompenzohen ligjëratat nga Procedura Civile me prof. Bedri Bahtiri.

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Share: