Njoftim për studentët pa shkëputje nga puna dt.19/11/2016

17 Nëntor 2016

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik, dega në Prishtinë, grupi pa shkëputje nga puna se të shtunën dt. 19/11/2016 sipas orarit të paraparë, lënda ,,Metodologjia e hulumtimit shkencor’’  (ora 09:00 – 10:30) do të zëvendësohet me lëndën ,,E drejta e pronësisë intelektuale’’, prof. Asllan Bilalli. Ky ndryshim vlen vetëm për dt.19/11/2016, ndërkaq javën e ardhshme do të ju kompenzohen ligjëratat nga Metodologjia e hulumtimit shkencor me prof. Natasha Shehu.

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Share: