Njoftim për studentët pa shkëputje nga puna

7 Nëntor 2016

 

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik, dega në Prishtinë, se provimet e afatit të nëntorit, për studentët pa shkëputje nga puna (nga ora 17.00), do të mbahen në objektin e V-të.  
Gjithashtu, edhe ligjëratat që janë me termin nga ora 17:00 do të mbahen në Obj.V-të.
Lëndët zgjedhore mbahen si më poshtë:
 
1) Administratë publike, prof. Xhevahire Izmaku – ( Objekti V-të salla A5-102 ) 

2) Praktika juridike I, prof. Laura Pula – ( Objekti V-të salla A5.106 )

Suksese!

Share: