Njoftim per zevendesim te oreve te humbura per profesorin Mirvan Xhemaili Fakulteti Gjuhe Angleze dega Ferizaj

28 Dhjetor 2016

Te nderuar 

Ju njoftojmë se sot me daten 27.12.2016 profesori Mirvan Xhemaili me leje te Dekanatit  bene zevendesim oret e humbura te dates 17.10.2017 

Gjenerata 2016/17 Lenda : Gramatika e gjuhes Angleze /pjese e ligjerates
Gr rregullt 13:30-15:00  Pa shkeputje 17:18:30

Gjenerata 2015/16 Lenda : Histori e gjuhes angleze, 
Gr rregullt 15:00-16:30, Pa shkeputje 18:45-20:15

Share: