Promovimi i fushatës “Qashtu qysh jom”

22 Mars 2017

Përshëndetje,

Studentët dhe stafi akademik i Fakultetit të Psikologjisë dhe Fakulteteve tjera promovuan fushatën “Qashtu qysh jom”. Kjo fushatë ka për qëllim rritjen e vetëdijesimit për rëndësinë e diversitetit në një shoqëri dhe fuqizimin e grupeve të ndryshme minoritare që jetojnë në Kosovë.

Për më shumë info rreth kësaj fushate, vizitoni https://www.facebook.com/search/top/?q=qashtu%20qysh%20jom.

 

Faleminderit,

Shpendi

Share: