Pune praktike ne Labyrinth

25 Janar 2018

Ne kuader te bashkepunimit me Labyrinth, Fakulteti i Psikologjise ka perzgjedhur 10 studente per mbajtje te ores praktike. Kjo perzgjedhje eshte bere ne baze te konkursit te shpallur per studente te Fakultetit te Psikologjise. Grupi i studenteve te perzgjedhur jane (Anduena Kryeziu, Besarta Ademaj, Blendina Kryeziu, Ditebardha Haliti, Egzona Maxhuni, Eremira Osmani, Hasime Krasniqi, Kosovare Osmani, Leunore Krasniqi, Liridona Lushtaku). Studentet do te fillojne praktiken nga 30 janar 2018. 

Share: