Rezultatet e kolokviumit – Paraja, Banka dhe Krediti

27 Janar 2017

Njoftohen studentët e vitit të dytë të drejtimit “Banka, Financa dhe Kontabilitet”, se rezultatet përfundimtare të kolokviumeve në lëndën “Paraja, Banka dhe Krediti” janë shpallur në e-service.

Studentët që janë të kënaqur me rezultatin, nuk kanë nevojë të paraqiten në Fakultet në datën e mbajtjes së provimit me 28 janar.

Share: