Fakulteti Ekonomik organizon kuiz në mes të tri kampuseve Prishtinë, Gjakovë dhe Ferizaj

19 Maj 2022

Fakulteti Ekonomik ka organizuar kuiz në mes të studentëve të tri kampuseve të Kolegjit AAB. Qëllimi i organizimit të kuizit ishte socializimi i studentëve në mes të tri kampuseve të Kolegjit AAB dhe shpërnadrja e përvojave akademike dhe profesionale në mes të studentëve dhe stafit akademik.

Organizimin e kuizit e përshëndeti Dekani i Fakultetit Ekonomik prof. Medain Hashani, i cili tha para studentëve se Fakulteti Ekonomik vazhdimisht është në përpjekje të ofrimit për studentë projekte të ndryshme të aktiviteteve studentore jashtë kurrikulare të cilat kanë ndikim në avancimin e njohurive, shkathtësive dhe kompetencave të studentëve në fushën e Ekonomisë dhe Biznesit.

Kuizi ishte i ndarë në dy raunde. Raundi i parë përbëhej nga pyetjet në lëndën Makroekonomi, Mikroekonomi, Statistikë për Ekonomi dhe Biznes, Menaxhment dhe Marketing, ndërsa raundi i dytë ishte identifikimi i liderëve të suksesshëm në biznes dhe përshkrim i shkurtër për kontributin e tyre.

Ekipi garues nga Kampusi i Prishtinës ishte i përbërë nga: Fationa Geci, Donat Fuga, Gent Sejdija dhe Bardha Abdullahu, ekipi garues nga Kampusi i Ferizajt i përbërë nga: Saranda Feta, Kreshnik Raqi, Liridon Rexhaj, Rina Murseli dhe ekipi garues nga Kampusi i Gjakovës: Delvina Gjuraj, Drilon Kerleshi, Floralba Rama, Blerina Hasanramaj.

Në fund të kuizit komisioni i përbërë nga prof. Adelina Gashi, prof. Arbëresha Behluli dhe prof. Blerta Haliti Baruti vlerësuan shumë lartë njohuritë e studentëve dhe potencuan se me një rezultat shumë të ngushtë në mes të studentëve nga tri kampuset, fitues janë studentët nga Kampusi i Prishtinës.

Share: