Fakulteti i Gjuhëve të Huaja të Kolegjit AAB partner në konferencën e organizuar nga Universiteti i Korçës me 30-31 maj

18 Prill 2024
The Faculty of Foreign Languages ​​of AAB College is a partner in the conference organized by the University of Korça on May 30-31

Universiteti i Korçës me datat 30-31 maj do organizojë konferencën e dytë ndërkombëtare, në partneritet me Fakultetin e Gjuhëve të Huaja të Kolegjit AAB dhe disa universitete tjera. Titulli i kësaj konference është “Multilingualism, Innovation and Digitalization in the Light of European Education Policies”.

Të interesuarit për pjesëmarrje mund të dërgojnë abstraktin në këtë email: [email protected]

Share: