Fakulteti i Infermierisë organizon aktivitet për dhurim vullnetar të gjakut

27 Janar 2023
The Faculty of Nursing at AAB College will organize an activity for voluntary blood donation.

Në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Kosovës për Transfuzionin e Gjakut, Fakulteti i Infermierisë të Kolegjit AAB do të organizoj aktivitet për dhurim vullnetar të gjakut. Ky aktivitet do zë vend në objektin numër 6 në laboratorët e Infermierisë të Kolegjit AAB, me datën 6 shkurt nga ora 09:00-15:00.

Aktivitete të ngjashme vullnetare janë organizuar ndër vite nga Fakulteti i Infermierisë i Kolegjit AAB, të cilat ndërlidhen me sensibilizimin e të gjithëve për ruajtjen e shëndetit, duke i kushtuar kohë, hapësirë dhe rëndësi të veçantë çdoherë.

Share: