Ministri i Zhvillimit Ekonomik të Kosovës, Fadil Ismajli, mbajti ligjëratë për studentët e Universitetit AAB

16 Shkurt 2019

Share: