Presidenti i Republikës së Hundurasit, Porfirio Lobo Sosa në AAB

1 Janar 2019

Share: