Qendra e karrierës dhe e të mësuarit gjatë gjithë jetës

Në kuadër të Institutit AAB funksionon edhe“Qendra e karrierës dhe e të mësuarit gjatë gjithë jetës”, që përmes organizimit të trajnimeve për profesionistët e kujdesit shëndetësorë, që kërkojnë njohuri të reja dhe plotësuese profesionale synon lartësimin e kualitetit të shërbimeve shëndetësore .

Qendra e karrierës dhe e të mësuarit gjatë gjithë jetës ofron seanca të ndryshme këshillimore, seminare, kurse trajnimi, punëtori, simpoziume dhe konferenca;si dhe gjithashtu harton dhe implementon projekte shkencore të cilat janë të rëndësishme për zhvillimin e infermierisë në Kosovë.

Instituti AAB ka bërë akreditimin e programit për edukimin e vazhdueshëm profesional “EVP Infermieror” pranë Bordit për Edukim të Vazhdueshëm Mjekësor të Ministrisë së Shëndetësisë.

Kjo Qendër ka si synim, promovimin dhe shtyerjen përpara të edukimit të e vazhdueshëm profesional në fushën e infermierisë duke përfshirë edhe trajnime të veçanta rreth temave të rëndësishme në fushën e infermierisë.

Njëri nga qëllimet e këtyre trajnimeve, krahas ofrimit të informacioneve më të reja nga fusha e infermierisë dhe të kujdesit shëndetësorë, është edhe mundësimi i rilicensimit të profesionistëve infermierorë në Kosovë. Përmes këtij programi, synojmë të arrijmë nivelet e shërbimeve europiane në sektorin e kujdesit infermieror, por edhe të përmbushim kërkesat e kohës në mbështetje të kujdesit ndaj pacientit.

Rrjedhimisht, trajnimi i rradhës me temën Infermieria psikiatrike dhe shëndeti mendorë” është planifikuar të mbahet në teatrin e Kolegjit AAB – objekti nr.5, të Premtën, më 06 tetor, 2017 me fillim nga orë 10:00 deri 17:00. Regjistrimi për Infermierë kushton është 10 Euro -pagesa bëhet në arken e Kolegjit AAB, ndërsa për studentët e Kolegjit AAB trajnimi është pa pagesë (falas).

Ky trajnim që do të ofrohet nga e Profesoresha Dr Joanne Brooke – ligjëruese nga Britania e Madhe, është akredituar nga Bordi për Edukim të Vazhdueshëm Mjekësor i Ministrisë së Shëndetësisë, me gjithsej nëntë (9) pikë kredituese për pjesmarrësit aktiv dhe gjashtë (6) pikë kredituese për pjesmarrësit pasiv .

Ju lutemi, pasi që numri i pjesmarrësve është i kufizuar, mos vononi për të siguruar pjesmarrjen duke dërguar një postel aplikues (me detajet tuaja personale dhe të kontaktit) në këtë adresë elektronike: [email protected]; apo edhe duke telefonuar në numrin:

+383(0)45 229 303.

Ju mirëpresim.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19