Kolegji AAB dhe PTK nënshkruajnë marrëveshje mirëkuptimi

3 Qershor 2015

Kolegji AAB dhe Postës dhe Telekomit të Kosovës Sh.a.  sot kanë nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi, e cila do të mundësojë promovimin, përkrahjen dhe ngritjen e bashkëpunimit reciprok, në funksion të zhvillimit të përgjithshëm edukativ, social dhe ekonomik.

Kjo marrëveshje ka për qëllim ngritjen e nivelit të bashkëpunimit në mes të Kolegji AAB dhe Postës dhe Telekomit të Kosovës Sh.a., me pikësynim përkrahjen e ngritjes së nivelit edukativ dhe profesional të të rinjve kosovarë, si dhe në krijimin e një ambienti më të volitshëm ekonomik.

“Studentët e AAB-se do të kenë mundësi që të angazhohen në kryerjen e punës praktike në PTK, me qëllim të aftësimit të tyre profesional, gjenerimit të punësimit dhe zvogëlimit të papunësisë”, ka thënë drejtori Menaxhues i PTK-së, Agron Mustafa me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes.

Njëherësh, kjo marrëveshje do të mundësojë që AAB dhe PTK-së të shkëmbejnë ekspertët dhe përvojat e tyre në fushat e caktuara ekonomike me qëllim të realizimit të qëllimeve të përbashkëta.

Ndërsa nga ana e saj, dekanja e Fakultetit Ekonomik në AAB, prof. Vjollca Hasani,  ka thënë se me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, AAB dhe PTK pajtohen që të realizojnë projekte të përbashkëta ekonomike.

“AAB dhe PTK synojnë realizimin e projekteve që kanë të bëjnë me përmirësimin e ambientit ekonomik dhe social në Kosovë, hartimin e analizave të kërkimit të tregut dhe në rastet kur bashkëpunimi është i mundshëm të paraqesin ofertën e përbashkët dhe të këmbejnë informatat e domosdoshme për implementimin e projekteve”, ka theksuar prof. Vjollca Hasani.

PTK do të vazhdojë të zgjerojë bashkëpunimin dhe përkrahjen, me qëllim të aftësimit profesional të të rinjve dhe krijimit të një ambienti më të volitshëm ekonomik për qytetarët e vendit tonë. Marrëveshja në fjalë është  nënshkruar në ambientet e PTK-së. 

Share: