Kolegji AAB fton studentët kosovarë që të aplikojnë për Shkollën Verore Ndërkombëtare

17 Korrik 2017

ZHVILLIMET NDËRKOMBËTARE, DECENTRALIZIMI, ZGJIDHJA E KONFLIKTEVE DHE SHOQËRITË E PAS KONFLIKTIT – Me rast studimi Kosovën dhe Rajonin

Programi do të mbahet nga datat 14-23 gusht në ambientet e Kolegjit AAB. Gjatë shkollës verore pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të marrin pjesë edhe në vizita studimore të cilat do të bëhen në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri.

Programi përbëhet nga tre komponentë kryesorë:

  1. një kurs akademik (prej 4 kredive ECTS) mbi Zhvillimin Ndërkombëtar, Politikën e Decentralizimit, Zgjidhjen e Konflikteve dhe Shoqëritë e Pas Konfliktit: Kosova dhe Ballkani si dhe vizitat studimore;
  2. një vizitë në vendet historike dhe turistike të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë;
  3. përfshirje kulturore – studentët vendor do të shoqërohen me studentët ndërkombëtarë;
  4. mundësi botimi – 10 esetë më të mira do të publikohen në revistën shkencore ndërkombëtare “Thesis” në edicionin e vjeshtës, me kusht që të dorëzoni me shkrim letrën tuaj të Shkollës Verore të AAB (ese) në kohë dhe sipas udhëzimeve të dhëna, ju mund të përfshiheni në Thesis 2017, e planifikuar për t’u botuar në vjeshtën e vitit 2017.

Aplikimi

Për të marrë pjesë në Shkollën Verore të AAB 2017, ju lutemi plotësoni dhe dorëzoni aplikacionin në internet.
Sigurohuni që keni të gatshme dokumentet e mëposhtme në formatin PDF ose DOC në mënyrë që t’i ngarkoni ato së bashku me aplikacionin tuaj drejtëpërsëdrejti në platëformë:

– CV-ja juaj;
– Një letër motivuese që shpjegon interesin tuaj për programin e ofruar dhe/ose fushën/fushën e studimit;
– Dëshmi mbi statusin i studentit.

Ndryshe, ju mund t’i dërgoni të gjitha këto dokumente edhe në e-mailin [email protected].

Të gjitha dokumentet duhet të jenë në gjuhën angleze.

Mundësi aplikimi kanë të gjithë ata studentë nga fushat juridike, shkencat politike, administrate publike, sociologjia dhe që kanë interesim për fushat e përmendura dhe duhet të kenë njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze.

Afati i fundit për aplikim
31 korrik 2017

Share: