Konkurs për studime MASTER

1 Nëntor 2018

Të nderuar studentë,

Këshilli drejtues në bazë të Nenit 33 pika 11 të statusit të Kolegjit AAB, shpall konkurs për regjistrimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2018/2019, në nivelin master.

Ju mirëpresim!

 

Share: