Konkurs për studime MASTER

11 Nëntor 2016

Programet studiomore në nivelin MASTER:

 EKONOMIK
-Menaxhment dhe Informatikë
-Banka dhe Financa
-Marketing dhe Menaxhim Biznesi
 ADMINISTRATË PUBLIKE DHE DIPLOMACI
 KOMUNIKIM MASIV / GAZETARI
 GJUHË ANGELZE
 POLITIKAT SOCIALE DHE MIRËQENIA E FËMIJËVE
 KULTURË FIZIKE DHE SPORT
 SHKENCA KOMPJUTERIKE
 MENAXHIM SEKTORIAL
-Menaxhimi i sektorit të Kulturës
-Menaxhimi i sektorit të Shëndetësisë
-Menaxhimi i sektorit të Arsimit
-Menaxhimi i sektorit të Sportit
 PSIKOLOGJI ORGANIZATIVE DHE SOCIALE
 JURIDIK PENAL
 ARKITEKTURË
 DIZAJN GRAFIK

Afati i regjistrimit është i hapur deri më 20 nëntor 2016.

Për më shumë informacione, na kontaktoni në:

Tel:
+381 (0) 38 600 005
Mob:
+377 (0) 45 284 797
Mob:
+386 (0) 49 603 666
Email:
[email protected]

Share: