Konkurs- Për zgjedhje, rizgjedhje dhe avancim të personelit akademik në Kolegjin AAB

14 Nëntor 2019

Në bazë të Ligjit nr.04/L-037 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës nenit 26,
Statutit të Kolegji AAB, dhe Rregullores për avancim të personelit akademik,
Kolegji AAB shpall: Konkurs  Për zgjedhje, rizgjedhje dhe avancim të personelit akademik në Kolegjin AAB

Për të parë listën e programeve dhe konkursin zyrtar, klikoni këtu.

 

Konkurs- Për zgjedhje, rizgjedhje dhe avancim të personelit akademik në Kolegjin AAB

Share: