Mbahet sesioni informues me studentët e Kolegjit AAB për aplikimin në projektet studentore

14 Mars 2023
The information session is held with the students of AAB College for the application in the student projects

Është mbajtur sesioni informues me studentët e Kolegjit AAB, në lidhje me mundësitë për aplikim në projektet studentore. Ky sesion është mbajtur në kuadër të thirrjes për aplikim nga Zyra për Zhvillimin e Projekteve të Kolegjit AAB, e cila synon të fuqizoj rolin e studentëve, shtimin e aktiviteteve jashtë kurrikulare si dhe pasurimin e jetës studentore.

Ju rikujtojmë se aplikantët duhet të dërgojnë aplikacionet e plotësuara deri me datën 31 mars 2023, kurse afati i fundit për kërkimin e sqarimeve nga Zyra për Zhvillimin e Projekteve, është deri me datën 27 mars 2023.  

Linku i aplikimit

Share: