AAB Television

AAB ka siguruar edhe kanalin televiziv në sistemin kabllor. Përmes këtij kanali televiziv, synohet që studentëve t’ u sigurohet qasje sa më efikase në të gjitha informacionet që ndërlidhen me studimet e tyre, por po ashtu AAB synon që përmes këtij kanali komunikimi të jetë sa më afër secilit që interesohet për procesin mësimor si dhe aktivitetet e tjera që zhvillohen përbrenda këtij institucioni.