Radio AAB

AAB përmes ueb faqes zyrtare të saj në internet ka lansuar edhe radio kanalin online, Radio AAB, i cili krahas efekteve të tij në procesin mësimor, është edhe një urë lidhëse e informatës së dhënë dhe marrësit të saj – studentit. Në skemën programore të Radio AAB, janë krijuar hapësira të mjaftueshme kur studentët në kohë të duhur mund të jenë të informuar për gjithçka që ndodh brenda dhe rreth Institucionit AAB.