Dr. sc.

Agim Beqiri

Ligjëron lëndët:

  • Menaxhmenti në administratë publike
  • E drejta publike

CV