Arian Zeka

Arian Zeka është Drejtor Ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Në nëntor të vitit 2009, i është bashkuar Odës Amerikane, si udhëheqës i Departamentit të Politikave e më vonë si zëvendësdrejtor i Odës Amerikane. Është në vazhdim të studimeve master për Menaxhim në Universitetin e Evropës Juglindore në Maqedoni. Ariani gjithashtu ka marrë pjesë dhe është certifikuar në trajnime të shumta profesionale dhe programe të zhvillimit profesional në fushën e menaxhimit, udhëheqjes, menaxhimit të trajnimit, të drejtat e njeriut, avokimit dhe lobimit, brenda dhe jashtë Kosovës. Që nga janari 2009 ka ligjëruar kursin e Menaxhimit dhe të Komunikimit në Shoqatën e Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK), dhe është anëtar i plotë i Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve (FNK).

INSTITUTI AAB
APLIKO