MSc.

Edona Gara

Koordinatore për sigurimin e cilësisë

CV