MSc.

Edona Shala

Koordinatore për Sigurimin e Cilësisë

CV