Prof. Ass. Dr.

Gazmend Abrashi

Prodekan

Gazmend Abrashi është lindur më 03.12.1985 në Mitrovicë.

Studimet universitare si dhe ato post-diplomike i ka përfunduar në Kolegjin AAB, në drejtimin Komunikim Masiv dhe Gazetari.

Me datën 05 korrik 2019, në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, e ka mbrojtur punimin e doktoratës.

Ka publikuar disa punime shkencore në revista ndërkombëtare si dhe në revista rajonale.

Aktualisht është Prodekan në Fakultetin e Komunikimit Masiv dhe Gazetarisë.

Ligjëron lëndët: 

-Hyrje në komunikime

-Komunikim Organizativ

-Etikë mediale

-Shkrim akademik

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19