Prof. Ass. Dr.

Gazmend Abrashi

Prodekan

Gazmend Abrashi është lindur më 03.12.1985 në Mitrovicë.

Studimet universitare si dhe ato post-diplomike i ka përfunduar në Kolegjin AAB, në drejtimin Komunikim Masiv dhe Gazetari.

Me datën 05 korrik 2019, në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, e ka mbrojtur punimin e doktoratës.

Ka publikuar disa punime shkencore në revista ndërkombëtare si dhe në revista rajonale.

Aktualisht është Prodekan në Fakultetin e Komunikimit Masiv dhe Gazetarisë.

Ligjëron lëndët: 

-Hyrje në komunikime

-Komunikim Organizativ

-Etikë mediale

-Shkrim akademik

CV