Prof. Ass. Dr.

Gazmend Abrashi

Dekan

Gazmend Abrashi studimet bachelor dhe master i ka përfunduar në Fakultetin e Komunikimit Masiv dhe Gazetarisë, në Kolegjin AAB. Studimet e doktoratës i ka përfunduar në Departamentin e Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Prishtinës

Gazmend Abrashi është ligjërues në Fakultetin e Komunikimit Masiv dhe Gazetarisë, në Kolegjin AAB, Prishtinë. Aktualisht mban pozitën e prodekanit në Fakultetin e Komunikimit Masiv.

Ai është autor i disa punimeve shkencore, të botuara në revista të ndryshme.

Ligjëron lëndët:

Hyrje në komunikime

Komunikim Organizativ

Etikë mediale

Shkrim akademik

CV