Prof. ass. dr.

Jeton Kelmendi

Ligjëron lëndët:

Partitë politike dhe sistemet elektorale

Institucionet e BE-së

Kulturë gjuhe

CV