Administratë Publike

Ky Fakultet do t’u mundësojë studentëve kualifikime të vlefshme universitare, sidomos atyre që kanë për qëllim të marrin rolin udhëheqës në procesin e reformave dhe ofrimin e shërbimeve për qytetarët.
Fakulteti i Administratës Publike synon të mbledhë studentët më të mirë të interesuar në fushat e drejtësisë dhe të shkencave politike e administratës publike.

Si vend i ri, Kosova ka nevojë për krijimin e një administrate të vogël dhe efikase, të cilat madje janë edhe kërkesa të BE-së nëpër të cilat kanë kaluar edhe vendet e tjera të përafruara me Brukselin. Edhe Kosova duhet të konsolidojë administratën efikase në kuadër të proceseve eurointegruese.
Por, jo vetëm kaq. Të bërit politikë tashmë gradualisht është duke kaluar tek profesionistët, ndërsa vendi ka nevojë gjithashtu për promovimin dhe përfaqësimin e saj në marrëdhëniet ndërkombëtare, si subjekt i së drejtës ndërkombëtare.

Stafi akademik