Prof. ass. dr.

Vildane Jashari

Ligjëron lëndët:

Edukimi fizik dhe shëndeti

Sporti dhe shëndeti

CV