MA.

Zana Nura

Mban ushtrimet e lëndës:

Gramatikë e gjuhës angleze

Letërsi angleze dhe amerikane

CV