PROGRAM INTERNSHIPI (3 mujor) NË Shërbimet Administrative

21 Tetor 2021

Kolegji AAB hap thirrjen për programin tremujor të internshipit në shërbimet administrative.

Ky program do t’ u ofrojë mundësi studentëve të Kolegjit AAB të përgatiten për tregun e punës duke punuar në njërin nga departamentet e Shërbimeve Administrative në AAB.

Afati për aplikim është i hapur deri më 31 tetor 2021.

https://www.facebook.com/AAB.edu/posts/4946700472029711

Share: