Kolegji AAB në marrëveshje me STA dhe MASHT

Njofton të gjithë studentet që në datën 15 Shtator 2019, ora 11:00, zhvillohet testi ndërkombëtar të gjuhës Angleze:

TOEIC L&R dhe Toefl ITP

Ky test zhvillohet ҫdo muaj në Kolegjin AAB te Salla A5-402 në Rektorat Lista e testeve të gjuhëve të akredituara nga CEFRL

European Accreditation Board of Higher Education

Testet janë te miratuara nga MASHT për të gjithë ata që aplikojnë ciklin Master dhe Doktoraturë dhe për ata që mbarojnë ciklin bachelor dhe duan të hyjnë në Master.

Aplikimi bëhet online në: https://sta-edu.com/registration/

Testi është në formatin Paper Based (vetëm me alternativa) dhe zgjasin vetëm 2 orë.
Rezulatet vijnë brënda 7 ditë pune dhe do të tërhiqen te Prorektorja Venera Llunji

Lajmet e fundit:

"Në datën 2 Prill 2019, në ambientet e AAB-së, u zhvillua Testi ndërkombëtar i Gjuhës Angleze Toefl ITP®" AAB është qendër e Autorizuar testimi për testet e standartizuar ETS® siç janë Toefl ITP®, Toeic®L&R dhe TFITM Të gjithë ata që janë të interesuar, mjaftojnë të vizitojnë faqen: https://sta-edu.com/

Kolegji AAB