Qendra e Karrierës dhe GIZ DIMAK organizuan trajnim për studentët

19 Nëntor 2021

Qendra e Karrierës e Kolegjit AAB në bashkëpunim me GIZ DIMAK organizoi trajnim për studentët e vitit të tretë të Fakultetit të Administratës Publike me temat si të shkruajmë CV, letër motivuese dhe si të përgatitemi për një intervistë të suksesshme me punëdhënësin.

Studentët shprehën interesim mjaft të madh për këtë trajnim pasi që ata patën mundësi të njihen dhe të marrin njohuri më shumë lidhur me shkresa të rëndësishme të cilat do ju duhen për të ardhmen e tyre profesionale.

Studenti Burim Krasniqi, theksoi se ky trajnim është shumë efektiv për ta pasi që po kuptojnë më shumë detaje në vija të holla lidhur me CV-në dhe letrën motivuese dhe po njoftohen edhe me shembuj konkret për intervista.

Ndërsa trajnerja Arnisa Aliqkaj u shpreh se ky trajnim është një organizim mjaft i mirë dhe theksoi se “studentët e AAB-së janë shumë aktiv, të interesuar, të informuar dhe shumë bashkëpunues”.

Gjatë trajnimit u prezantuan shembuj të ndryshëm se si duhet të krijohet një CV dhe letër motivuese të cilat janë të nevojshme për aplikim në punë, si dhe u mbajtën simulime të intervistave të punës me studentë.

Në fund u bë edhe një prezantim për Panairin Virtual të Karrierës, i cili do të mbahet më 25 nëntor, e që në fokus kishte hapat që duhet të ndjekin studentët të cilët duan të marrin pjesë.

Vlen të përmendet që këso trajnimesh për studentët do të organizohen në vazhdimësi nga Qendra e Karrierës së AAB-së dhe GIZ DIMAK.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19