Studentët e AAB-së, përfitues të trajnimit të financuar nga zyra e BE-së në Kosovë

5 Dhjetor 2018

Në kuadër të memorandumit të bashkëpunimit në mes të Kolegjit AAB dhe OJQ Labyrinth,
10 studentë të Kolegjit AAB nga Fakulteti i Psikologjisë, Juridikut dhe Shkencave Sociale ishin përfitues të trajnimit si pjesë e projektit “Fuqizimi dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut tek përdoruesit e drogave në Kosove (ENDURE)”
e financuar nga zyra e BE-së në Kosovë dhe implementuar nga OJQ Labyrinth.

Trajnimi ishte dy ditor ku studentët u pajisen edhe me certifikata për pjesëmarrje në këtë trajnim.

Share: