Studentët e Fakultetit Juridik të Kolegjit AAB vizitojnë Gjykatën Themelore në Prishtinë

10 Maj 2024
Students of the Law Faculty of AAB College visit the Basic Court in Pristina

Qendra e Karrierës në bashkëpunim me Fakultetin Juridik kanë organizuar një vizitë për studentët në Gjykatën Themelore në Prishtinë.

Në këtë vizitë ata ndoqën një seancë në Departamentin për Krime të Rënda, të fokusuar në krime të luftës.

Kjo përvojë iu ofroj studentëve një rast për të njohur thellësisht sistemin e drejtësisë penale në veprim, duke shtuar njohuritë e tyre juridike dhe dimensionin emocional dhe etik të profesionit që kanë zgjedhur.

Share: