Studentët e Fakultetit të Gjuhës Angleze të Kolegjit AAB dega në Gjakovë mbajtën një aktivitet studentor për dy javë rresht

31 Maj 2018

Në Kolegjin AAB dega në Gjakovë, prof. Venera Llunji dhe asistentja Zana Nura organizua një aktivitet për studentët e Fakultetit të Gjuhës Angleze, i cili zgjati dy javë rresht. Në këtë aktivitet, në kuadër të lëndës “Letërsi angleze”, të gjithë studentët prezantuan punimet e tyre me një nga veprat e shtjelluara.

Disa nga punimet e përzgjedhura nga studentët të cilat u prezantuan në këtë aktivitet ishin veprat: “Hamlet”, “Macbeth” dhe “Othello” të William Shakespeare, “Frankenstein” të Mary Shelley; “Oliver Twist” të Charles Dickens; “Wuthering Heights” Emily Bronte, etj.

Përkundër faktit që këto vepra janë klasike dhe i përkasin periudhave të ndryshme në letërsi, ato ende arrijnë të ngjallin debat mes studentëve të cilët gjejnë ngjashmëritë e këtyre periudhave me ditët e sotme.

Share: