Studentët e Kolegjit AAB zhvillojnë debat me studentët nga Greqia

20 Prill 2023
Students of AAB College hold a debate with students from Greece

Në Kolegjin AAB është mbajtur një debat mes studentëve të Fakultetit të Gjuhës Angleze dhe studentëve nga Greqia. Iniciativa për debat është marrë nga Shtëpia Botuese “Tenda”, si një nga partnerët e Kolegjit AAB. Ky debat fokusohej në shkëmbimin e informacioneve, përvojave dhe krahasimin e tyre mes studentëve kosovarë dhe atyre grekë. Ndër të tjera ata përmendën ngjashmëritë, dallimet dhe mënyrën e jetesës që kanë studentët nga dy anët.

Tutje u fol edhe për jetën studentore, angazhimet dhe detyrat që kanë para vetes, bashkë me sukseset e shënuara deri tani qoftë në aspektin indivudal dhe atë grupor.

Share: