Studentët e Psikologjisë qëndruan për vizitë studimore OJQ “Klubi Dëshira”

Në vazhdën e aktiviteteve të organizuara nga Fakulteti i Psikologjisë, studentët vizituan OJQ “Klubi Dëshira’’.

Studentët e konsideruan këtë vizitë të vlefshme pasi që kishin rastin nga afër t’ i vëzhgonin aktivitetet që ofrohen nga kjo qendër dhe të bashkëbisedojnë me përfaqësuesit e saj.

Drejtori i “Klubi Dëshira”, Nusret Shillova është shprehur i kënaqur me angazhimin e studentëve të Kolegjit AAB që njëkohësisht janë edhe duke e përfunduar praktikën e tyre profesionale po në këtë qendër. Ai mes tjerash tha se qëllimi kryesor është përmbushur që së bashku me stafin dhe njohuritë e praktikantëve t’ i përgatisim anëtarët e Klubit për jetë të pavarur.

Organizata Klubi Dëshira” ofron shërbime për personat me dëmtime intelektuale dhe aftësi të kufizuara mendore nga stafi profesional si psikolog, psikiatër, punëtor social, etj..

 

INSTITUTI AAB
APLIKO