Studentët e Shkencave Sociale vizitë në Qendrën Burimore “Përparimi”

Studentët e programit Përkujdesja dhe mirëqenia e fëmijëve, të Fakultetit të Shkencave Sociale, në kuadër të vizitave studimore në institucione të ndryshme edukative, vizituan Qendrën Burimore “Përparimi”. Kjo qendër e specializuar shkollore për fëmijët me nevoja të veçanta, ofron mësime në katër nivele: parashkollor, shkollor, niveli i mesëm dhe i mesëm i lartë.

Studentët e vlerësuan këtë vizitë duke thënë se praktika të tilla që ofron Kolegji AAB na bëjnë shumë më të përgatitur në rrugëtimin tonë profesional.

Studentë u pritën nga drejtoresha e Qendrës “Përparimi”, Igballe Potera, e cila i njoftoi studentët për rregullat dhe punën e palodhshme në këtë shkollë. Ajo tha se këtu zbatohen programe të posçme për secilën grupmoshë, në mënyrë që angazhimi të mos i mungojë asnjërit. 

AAB, si institucion që gjithmonë ndërlidh anën teorike me anën praktike, vazhdon t’i inkuadrojë studentët në aktivitete, me qëllim të përfitimit të njohurive rreth fushave të ndryshme.

INSTITUTI AAB
APLIKO