Thirrje për pjesëmarrje: Simpoziumi i II ndërkombëtar, në temën “Qasja e integruar e shëndetit dhe edukimi shëndetësor”

8 Shkurt 2018

Në kuadër të shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Shëndetit, Fakulteti i i Infermierisë në bashkëpunim me Fakultetin e Psikologjisë, Fakultetin e Radiologjisë, Fakultetin e Stomatologjisë dhe Institutin AAB, organizojnë Simpoziumin e II Ndërkombëtar në temën: “Qasja e integruar e shëndetit dhe edukimi shëndetësor”. 

Simpoziumi mbahet më 7 prill 2018, në Teatrin e Kolegjit AAB “Faruk Begolli”, në Prishtinë.
Afati i fundit për dërgimin e abstrakteve është 24 mars 2018. 

Për më shumë informacione rreth programit të simpoziumit klikoni linkun zyrtar të konferencës: 

http://konferencat.aab-edu.net/sdnsh2018/

Share: